PIUS X

gelegen in de Corneel Franckstraat 25 in Deurne bij Antwerpen

 

 

EUCHARISTIEVIERINGEN 

     

Zaterdag 12 april

17.00 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts

Zondag 13 april Palmzondag met Palmwijding

11.15 u. Plechtige hoogmis  Zlm. Louisa Horemans; Zlm.  Vader en moeder Quintiens – Leys en kinderen Frédéric, Cecilia en Eva en Vader en moeder Minner – Baert en kinderen Alfons en François.

 

Zaterdag 19 april

17.00 u. Avondviering

Zondag 20 april

Hoogfeest van Pasen

11.15 u. Plechtige hoogmis. Plechtige Hoogmis verzorgd door ons koor. Zlm. Wiske Horemans.

Mandag 21 april

11.00 u Hoogmis

 

Zaterdag 26 april

17.00 u. Avondviering

Zondag 27 april

Beloken Pasen

11.15 u. Plechtige hoogmis. Plechtige Hoogmis verzorgd door ons koor.

 

Zaterdag 3 mei

17.00 u. Avondviering

Zondag 4 mei 

Vierde Paaszondag 

11.15 u. Plechtige hoogmis

 

 

INFO FLITS-HEILIGE PIUS X                   

                                                                                       NAAR VERENIGINGEN

INDRUKWEKKENDE SEDERAVOND

 

Naar jaarlijkse gewoonte werd op Witte Donderdag in de kerk H.Pius X het laatste avondmaal van Jezus en de zijnen gevierd. Elk jaar zijn de vormelingen bijzonder uitgenodigd om in deze leerviering ook de joodse wortels en bronnen van de eucharistie te ontdekken. Samen met de parochianen werden ze welkom geheten, en mochten plaats nemen aan “echte” tafels.

 

Bij het begin van belangrijke feesten, zeker op sabbat, steekt de huisvrouw twee kaarsen aan: teken dat het gewone ophoudt en het bijzondere begint. Marleen stak dus twee kaarsen aan; het zijn die twee kaarsen die bij een zondagsviering ook op het altaar behoren te branden; Jan sloeg ondertussen een talithnia om, de typiche joodse gebedsmantel. Het amict dat de priesters dragen is daar de uitloper van…

 

Tijdens de rituele maaltijd wordt gedronken uit echte glazen, en omdat het vormelingen zijn kozen we voor appel-kersensap. De catechisten bedienden aan de tafels. De catechisten was ook gevraagd om zich te kleden als voor een feest, om aan te geven hoe bijzonder “anders” deze avond is: geen les, geen catechese maar een echte viering, met grote mensen als dienaars.

 

De – voor deze avond - belangrijke stukken uit de Bijbel werden voorgelezen. Bij de lezenaar brandde een kaars om aan te geven dat uit deze tekst licht en leven komt. De opdracht om eerst het paaslam te eten, met ongedesemd brood en bittere kruiden, en dan te vertrekken op zoek naar het beloofde land (uit het boek Exodus). Hoe Jezus aan tafel ging met de leerlingen, met nadruk op wat de verschillen tussen Marcus, Matteus en Lucas ons leren. Over de betekenis van “het bloed dat wordt vergoten ter vergeving van de zonden” komt een belangrijk stuk uit het boek Leviticus aan bod.

 

Bij al deze lezingen wordt uitleg gegeven; in vraag en antwoord, met grapjes en doordenkertjes, dat is het langste stuk van de avond. Tussen door wordt van de symbolische spijzen gegeven en een slok gedronken. Bijzonder was het voor de vormelingen om vast te stellen dat Jezus met allen aan tafel ging.  Judas die Jezus verraden zal wordt niet buitengezet, Petrus die jezus verJoochenen zal wordt niet geschoffeerd. Dat is oor ons als kerk dé uitnodiging om geen kleine groep van uitverkorenen te zijn maar precies een open, hartelijke gemeenschap die bereid is ook de moeilijke mensen te aanvaarden.

 

Ook de voetwassing mag op deze avond niet ontbreken. Het is niet alleen Jezus’ gebod om als kerk dienstbaar te zijn. De voetwassing gebeurt tijdens de maaltijd, dat zegt Johannes heel duidelijk. Waarom? Omdat Jezus hiermee wil aangeven dat na zovele jaren zwerven door de woestijn het volk aangekomen is in het beloofde land. Hij is de Messias die zijn volk door het water van de Jordaan laat gaan, dat is de reden waarom Jezus de voeten wast. Door Hem te volgen komen ze in het beloofde land.

 

Na de voetwassing ging Jezus weer aan tafel. Dat deden wij ook, wij hebben eucharistie gevierd:  kort en krachtig. Met de betekenis van brood en wijn nog vers in het geheugen, hebben wij dit gedaan om Hem te gedenken.

 

Na de dienst werd het sacrament naar de weekkapel gebracht… Jezus die naar de Hof van Olijven ging, en dar blijft bidden en waken.

 

Tot slot willen we hier de helpende handen bedanken, Johan met de gitaar, de leden van het PT van H.Pius X voor de materiele ondersteuning, de catechisten die voor en na zo hard geholpen hebben, de parochianen die deze lange dienst hebben meegemaakt.

Het mag gezegd worden dat voor enkele ouders deze indrukwekkende avond ook een hernieuwde kennismaking was met de kracht van de eucharistie, dat het vrucht mag dragen!

 

JJ

 

PAROCHIETEAM

Op woensdag 23 april te 13.30 u. op de pastorie.

Probeer er zeker weer bij te zijn en denk ook reeds aan wat je zelf wenst in te brengen en wat voor onze parochie echt belangrijk is.

 

EUCHARISTIEVIERING RESIDENTIE RUGGEVELD

Op donderdag 24 april vieren we ook hier ons Paasfeest en maken we er weer een fijne en deugddoende viering van, waarbij we samen bidden, zingen en vieren.

Kom ook mee en geef op die manier ook de mensen hier een steuntje in de rug.

We doen het samen !!!

 

FEMMA H Pius X en FEMMA St Rochus nodigen uit!!

Maandag 28 April 2014 om 19.30 h. Koken voor mensen met een voedselallergie.

Na een geslaagde avond met de theoretische sessie gaan we dit nu omzetten in de praktijk en worden er enkele recepten gekookt voor mensen met allergie.

Waar: Parochielokaal H Pius X (kleine zaal onder de kerk)

Prijs: € 6,- voor leden en € 9,- voor niet-leden.

 

EUCHARISTIEVIERING TOL

Op vrijdag 2 mei te 14.30 uur worden we weer verwacht om mee te komen bidden en vieren.

Nodig ook mekaar uit en kom samen.

We maken er weer een héél fijne viering van.

Je komt toch ook ??? 

 

COLLECTE EERSTE ZONDAG

Op zaterdag 3 en zondag 4 mei is de collecte weer voor het onderhoud van onze gebouwen.

Samen lukken we er toch in om onze gebouwen in goeie staat te bewaren en ze goed te onderhouden.

Dit jaar proberen we het dak van onze kerk te vernieuwen.

Het lekt nog niet binnen maar het is toch tijd dat het eens een beurt krijgt. Hier en daar begint er immers wat te gebeuren en als we het nu vernieuwen dan zijn we weer voor vele jaren gerust.

Een huis onderhouden kost geld, een kerk onderhouden moet ook gebeuren en héél veel Dank omdat jullie mee zorgen voor de nodige middelen.

Samen lukken we er in !!!

 

FEMMA H Pius X en FEMMA St Rochus nodigen uit voor hun kookdemonstratie

Op maandag 12 mei 2014 om 19.30 h. Onderwerp Confituren, Chutney’s en Smaakmakers.

Madame Confituur haalde confituur maken van onder het stof, en samen met Els leverde ze ongewone combinaties, om duimen en vingers af te likken!

We maken ook onze eigenste likeuren en siropen.

Zeker de moeite waard om eens langs te komen.Waar: Parochielokaal H Pius X (kleine zaal).

Prijs: € 7,- voor leden. Heb je geen FEMMApas dan betaal je € 10,-.

Iedereen welkom!!! Inlichtingen: Anita Stapelle, tel: 03/321.19.43   GSM: 0498/63.29.00

 

 

 

GEDOOPT IN 2014

 

Mila Eggerlinckx, dochter van Leo en Kristel Jennes, geboren op 5 december 2006

Jayden Geldhof, zoontje van Kim en Joyce Budts, geboren te Edegem op 30 juni 2013

Olivia Noiron, dochtertje van Bonnie en Melissa Stevens, geboren te Borgerhout op 25 maart 2013

Liam Declerck, zoontje van Kenneth en Debby Ooye, geboren te Antwerpen op 25 september 2013,

 

 

Een héél dikke Proficiat aan de ouders en gans de familie!

NAAR GEDOOPT IN 2013

 

 

 

OVERLEDENEN 2013-2014:

 

Louisa Horemans, weduwe van Alfons Fransen, geboren te Antwerpen op 11 mei 1929 en overleden te Wommelgem, WZC Wommelgheem, op 16 maart 2014.

Ludo Torfs, echtgenoot van Lia Bossaerts, geboren te Wommelgem op 30 maart 1934 en thuis in familiekring overleden op 29 januari 2014, Stommehoevenstraat 79 te Wommelgem.

Julia Malomgré, weduwe van Frans Loots, geboren te Hechtel op 22 september 1924 en vredig ingeslapen te Deurne op 24 december 2013, WZC De Goede Tijd.

Marc Declerck, echtgenoot van Andrea Versmissen, geboren te Berchem op 19 januari 1953 en overleden te Deurne (AZ Monica) op 14 december 2013.

Albert Coeckelberghs, echtgenoot van Latifa Machonaoui, geboren te Tielen op 15 februari 1939 en overleden te Antwerpen, ZNA Stuivenberg, op 6 december 2013.

Marie-José Immens, echtgenote van Louis Maas, geboren te Berchem op 30 maart 1928 en overleen te Deurne, AZ Monica, op 5 december 2013.

 

 

We bieden aan de bedroefde families ons oprecht medeleven aan.

 

Bij de begrafenis van Louisa Horemans hoorden we volgende teksten…

 

Lieve Wiske,

Toen onze va weduwnaar werd, had hij het moeilijk om de draad terug op te pikken. Dankzij zijn vele vrienden en de dansers lukte het hem toch om terug van het leven te genieten.

Het was tijdens het dansen dat hij jou leerde kennen.

Na vele voorzichtige pasjes begonnen jullie aan een nieuwe toekomst samen.  Je nieuwe leventje was als een boek vol mooie verhalen en vrolijke avonturen.  Samen maakten jullie veel tijd voor dansplezier, gezellige babbels met de vrienden en leuke reizen naar de zon.

Het was een heerlijke tijd!

Maar aan alle leuke liedjes komt een einde. Veel te snel…

Het eerste alarmsignaal in oktober deed bij ons nog niet echt een belletje rinkelen maar vlak na Kerstmis werden we allemaal bruusk door elkaar geschud. Ons bange vermoeden bleek terecht. Op heel korte tijd zagen we je veranderen van een levenslustige, fiere vrouw tot een gekwetst vogeltje. Veel van wat je altijd zo belangrijk gevonden had, werd je plots ontnomen: je dansen, het  plezier maken, je zelfstandigheid en zelfredzaamheid, …

Langzaam maar zeker zagen we je achteruit gaan Je liet je al verschillende keren ontvallen dat je een mooi leven hebt gehad, maar dat dit echt niet het einde was dat je wilde. Stilletjes hoopten we met je mee dat je op een nacht zachtjes zou inslapen.

Op zondag, 16 maart, ging je je laatste ochtend in.  Fris gewassen vloog je zachtjes van ons weg… als een kleurrijke vlinder, dansend in een voorzichtig lentezonnetje…

 

Liefste Bomma

Eline:

Zo fier als een pauw stapte je door het leven, altijd opgewekt en energiek.

Weet je nog, toen we 's morgens bij jouw waren. We keken toen naar het televisieprogramma Nederland in beweging. We deden toen alle moeite van de wereld om de turnoefeningen te volgen maar jij kon steeds zonder problemen mee en zou zonder problemen de turninstructeurs kunnen vervangen. Op dinsdag gaf je zelf turnles bij Okra, enkele keren mochten we mee. Daar zagen we hoe geliefd je was en hoe je vol overtuiging les gaf aan je vrienden en vriendinnen.

Dimitri:

Hier staan we dan weer, je kleinkinderen op een rij. Net zoals vroeger met onze nieuwjaarsbrief van klein naar groot. Voor ons was het dikwijls een hele beproeving om onze brief voor te lezen voor een ganse familie maar je trotse blik maakte het steeds goed, want trots was je op je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tot op het laatste moment zelfs. Elke verpleegster in het rusthuis moest het geweten hebben, vol fierheid zei je steeds als je de kans had “dat is mijn dochter of dat is mijn kleinzoon”. Deze weinige woorden betekenden waarschijnlijk zonder dat je het zelf besefte heel veel voor ons. Ik zou nog lang kunnen doorvertellen over je maar op het einde zou ik tot dezelfde conclusie komen, we zullen je missen.

Bianca:

Telkens als we met heel de familie naar jou thuis kamen was de eetkamer te klein voor iedereen. Als het mooi weer was mochten de kleinkinderen buitenspelen, maar we mochten niet in het kot van den bompa. Stiekem probeerden we steeds binnen te geraken, maar je had ons steeds op tijd door. Bij slecht weer mochten we tv kijken in de voorkamer. Zoals gewoonlijk was er overdag niets leuk voor ons op de tv, dus mochten we naar de film kijken. Sneeuwwitje, de enige film die bij jouw in de kast lag. We hebben deze film vele keren gezien maar toch waren we steeds stil te krijgen.

Tom:

Je probeerde ons altijd te verwennen. Zo maakte je regelmatig patékes voor ons, op zich was het gewoon een boterham met platte kaas, maar thuis waren die nooit zo lekker als bij jouw.

Daarna speelden we spelletjes zoals ‘mens erger je niet’ en ‘paardenrace’, waarbij je soms tussenbeide moest komen wanneer we niet tegen ons verlies konden. We hebben ons nooit verveeld bij jou, zo leerde je ons ook breien en haken.

Maar je grootste passie was dansen. Op elk familiefeest stond je als eerste op de dansvloer en kwam je er pas af wanneer iedereen naar huis ging. Je enthousiasme werkte aanstekelijk, vooral bij het liedje "In Zaïre" kreeg je iedereen in beweging.

Diegene die het nog niet kenden kregen dan een snelle les van jouw, zodat iedereen mee kon doen.  Ook René leerde je kennen op de dansvloer, nu had je niet alleen je eigen privé-danspartner maar ook altijd een goede vriend bij, waarmee je vele leuke reizen maakte.

Joeri:

Gelukkig was je zeer energiek, want ik had steeds veel te veel energie. Ik weet nog dat je veel achter mij aan moest lopen omdat ik weer eens niet kon luisteren. Zelf maakte ik er dan een spelletje van, rond de tafel, rond de stoelen, naar buiten enz.

Of toen ik boos was en je buitensloot in de tuin waar je nergens weg kon en ik de deur absoluut niet wilde open doen voor jouw.

We zijn blij dat onze familie, René en vrienden van jouw je hebben blijven steunen en bezoeken tot op het laatste moment. Ook al was het niet altijd even gemakkelijk.

Het gaat je goed liefste bomma

 

DANK VOOR DEZE MOOIE TEKSTEN. WE VOELDEN UW VERBONDENHEID MET DE BOMMA !

 

 

 

 

 

 

NAAR OVERLEDENEN 2012-2013

 

 

NAAR HEILIGE PIUS X

 

NAAR VERENIGINGEN

 

NAAR START

 

Bezoekersinfo: