PIUS X

gelegen in de Corneel Franckstraat 25 in Deurne bij Antwerpen

 

 

EUCHARISTIEVIERINGEN 

 

Zaterdag 17 januari H. Antonius Abt

17.00 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts 

Zondag 18 januari Tweede Zondag door het Jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis. Jgt. Mevr. Rosa De Roover;  Zlm. Bert Verguts.

 

Zaterdag 24 januari. H.Franciscus van Sales.

17 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts.

Zondag 25 januari Derde Zondag door het Jaar.

11.15 u. Hoogmis. Zlm. Bert Verguts; Zlm. Elsa Van Tittelboom-Dupont. 

 

Zaterdag 31 januari. H. Johannes Bosco

17.00 u. Avondviering

Zondag 1 februari. Vierde Zondag door het Jaar

11.15 u. Plechtige hoogmis  Zlm. Bert Verguts; Zlm. Elsa Van Tittelboom-Dupont.

 

Zaterdag 7 februari. H. Paulus Miki en gezellen.

17.00 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts.

Zondag 8 februari . Vijfde Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Vader en moeder Quintiens – Leys en kinderen Frédéric, Cecilia en Eva en Vader en moeder Minner- Baert en kinderen Alfons en François; Zlm. Elza Van Tittelboom-Dupont.

 

 

INFO FLITS-HEILIGE PIUS X                   

                                                                                       NAAR VERENIGINGEN

WERKEN AAN DE SCHOOL ZIJN GESTART…

Op maandag 12 januari zijn de werken gestart aan onze school, Andromeda.

De verantwoordelijken en de leerkrachten van onze school lukken erin om aan jonge mensen een degelijk onderwijs te geven.

Er zijn ook nooit zoveel kinderen geweest als nu die voor onze school kiezen.

Daarom was het reeds een paar jaar duidelijk dat we te weinig ruimte hadden en dat er klassen moesten worden bijgebouwd.

Nu is het zover. De achterbouw van de school aan de Van den Hautelei wordt volledig gerenoveerd en op die manier worden er vier klaslokalen bijgebouwd.

De werken zullen ongeveer een jaar duren.

Zo zie je maar dat ook daar de mensen niet stilzitten en dat we samen bouwen aan toekomst.

 

ZIEKENZORG HEEFT NIEUWJAARSRECEPTIE…

Op vrijdag 23 januari kwamen de verantwoordelijken van Ziekenzorg samen voor een vergadering, voor de verkiezing en voor een deugddoende receptie.

Je verschiet ervan als je hoort hoeveel mensen mee verantwoordelijkheid dragen in deze Beweging en hoe zij er in lukken om de taken op een zinvolle manier te verdelen.

We zijn toch ongeveer met twintig mensen die meewerken en, misschien ook een beetje daardoor, is het altijd plezant om elkaar te ontmoeten.

Zo lukken zij er ook in om de zieken regelmatig te bezoeken en zijn ze niet bang om af en toe ook een activiteit te plannen.

Ook het boekje wordt telkens met heel veel zorg gemaakt en wordt ook door de leden echt gewaardeerd.

Er werd ook gekozen voor de verantwoordelijken, zodat we weer gerust even verder kunnen.

Een héél dikke Proficiat aan al de Medewerkers !!!

 

SCOUTS KWAMEN SAMEN VOOR KAAS- EN WIJNAVOND…

Op zaterdagavond 24 januari was er een behoorlijke drukte aan de Peter Benoitlaan.

Mensen van de scouts en vrienden kwamen samen voor een Nieuwjaarsreceptie en

een gezellige kaasavond.

Deze groep is in onze parochie ook niet weg te denken en we zijn blij dat ook nu nog jonge mensen gevonden worden die zich willen inzetten voor de jeugd.

Proficiat aan de scouts en aan allen die hen een warm hart toedragen !!!

                  

HONDENZEGENING OP ZONDAG 25 JANUARI…

Ook dit jaar ging de zegening door van honden in de Peter Benoitlaan.

Een dertigtal mensen kwamen met hun vrienden bij elkaar

om Gods zegen te vragen over hun huisdieren.

Honden zegenen is Gods zegen afsmeken over deze honden.

Het is geloven dat God voortdurend bezig is met onze wereld

en weten dat Hij dit doet door mensen.

De mensen die van honden houden mogen zich spiegelen aan de mens Jezus,

die met al zijn menslievendheid onder ons is gekomen.

Een van de meest karakteristieke trekken van het Evangelie is juist deze barmhartige liefde van de Heer. Zijn voortdurende oproep tot broederliefde en het voorbeeld dat Hij gaf door zijn leven te schenken tot het uiterste.

Honden zegenen wil zeggen dat we op de eerste plaats aan God vragen ons hart te openen voor die inspiratie, die mentaliteit die we vinden bij de Heer Jezus. Het is vragen dat we in die geest onze honden zouden zien als echte vrienden,

waarvan we houden en waarvoor we het beste willen.

 

LEZING UIT DE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS AAN DE CHRISTENEN VAN KOLOSSE

Bekleedt u , als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de andere een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven en voegt bij dit alles de liefde als de band van de volmaaktheid en laat de vrede van Christus in u wonen, daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus moge in zijn volle rijkdom onder u wonen.  Leer en vermaan elkander dan met alle wijsheid en zing God, met een dankbaar hart, psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord en werk, doe alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.

Almachtige, eeuwige God, overal zijt Gij aanwezig. Gij heerst er persoonlijk en verricht er Uw werk. Verhoor ons gebed. Bescherm al deze mensen en bescherm ook hun dieren. De kracht van de verrezen heer moge het kwade overwinnen, zodat de Geest hier kan brengen, een geest van zelfvergeten dienstbaarheid en de blijdschap van de kinderen Gods, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

INBRENG VAN TINA, IEMAND VAN DE GROEP: EEN VERHAAL OVER EEN TROUWE HOND.

Al zes jaar lang slaapt de hond Captain op het graf van zijn overleden baasje.

Miguel Guzman overleed in 2006 en Captain verdween

kort na de begrafenis van zijn baasje.

Familie en kennissen zijn overal op zoek naar hem geweest

en hebben pamfletten opgehangen, maar zonder succes.

Een week later troffen mensen hem aan op de begraafplaats

liggend op het graf van zijn baasje.

Ze waarschuwden de begraafplaatsbeheerder

en de familie van Miguel Guzman kwam hem ophalen en nam hem in huis.

’s Avonds begon hij te janken en krabbelde aan de voordeur.

Ze lieten hem naar buiten en hij kwam pas ’s morgens weer terug.

Later kwam men er achter dat hij elke avond bijna 5 km. terug liep

naar de begraafplaats en daar, op het graf van zijn baasje wakend,

de nacht doorbracht.

Het is nu bijna 7 jaar later.

De begraafplaats sluit nu pas de deuren als Captain binnen is om 18.00 u.

Hij slaapt daar elke nacht tot dat de begraafplaats weer open gaat in de mogen.

Dit is een blijk van trouwheid waar de mensen nog veel van kunnen leren.

 

ZEGENING VAN HET BROOD

Heer God, zegen dit brood dat we in Uw naam wijden

laat het heil brengen voor de honden waaraan wij het te eten geven

dat ze mogen genieten van een goede gezondheid

en heil en vreugde mogen brengen aan de mensen bij wie ze wonen.

We vragen het U door Christus onze Heer. AMEN.

 

GEBED OM ZEGEN.

ONZE VADER EN WEES GEGROET.

EEN WOORD VAN DANK.

 

 

  Een filmpje van Jos Hendrickx over  PIUS X  van 1955-1996

 

 

VERNIEUWING ABONNEMENT PAROCHIEBLAD…

De meeste mensen hebben er reeds aan gedacht om het abonnement te vernieuwen.

Het wordt nu de hoogste tijd als het er voor U nog niet is van gekomen.

Half december moet immers alles afgesloten worden omdat we 2 weken nodig hebben om alles tegen Nieuwjaar weer in orde te brengen voor het jaar 2015.

Als je mensen kent die ook graag een abonnement hebben volgend jaar dan is het nu de beste tijd om dit door te geven.

Gewoon:

€ 35.00 storten op  BE05: 979631011475

Parochie Sint-Rochus en H. Pius X

Sint-Rochusstraat 79    2100 Deurne

Héél veel Dank !

 

 

EUCHARISTIEVIERING RUGGEVELD…

Kom je ook meevieren op donderdag 29 januari?

We zijn telkens met een mooi groepje bij elkaar en het kan deugd doen samen te bidden en te vieren.

We hebben elkaar hierbij héél hard nodig !!!

 

EUCHARISTIEVIERING EUROPASQUARE…

Op vrijdag 30 januari te 11.00 u.

zijn we weer hartelijk welkom om mee te bidden en te vieren.

Het is weer een kans om elkaar ook op die manier te ontmoeten

en om Gods zegen te vragen voor elkaar.

Nodig ook vrienden uit en kom samen !

 

COLLECTE EERSTE ZONDAG

Op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari is de collecte voor het onderhoud van onze gebouwen en bijzonder voor de vernieuwing van het dak van onze kerk.

Héél veel Dank voor Uw volgehouden inspanning om onze gebouwen optimaal te onderhouden.

 

EUCHARISTIEVIERING TOL…

Op vrijdag 6 februari te 14.30 u. worden we hartelijk uitgenodigd om mee te komen bidden en vieren. We zijn telkens met een grote groep en samen maken we er weer een onvergetelijke viering van.

We mogen hierbij bidden voor elkaar en vragen ook voor elkaar Gods zegen over ieder van ons.

 

 

 

GEDOOPT IN 2015

 

 

 

Een héél dikke Proficiat aan de ouders en gans de familie!

NAAR GEDOOPT IN 2014

 

 

 

 

OVERLEDENEN 2014-2015:

 

Elsa Dupont, weduwe van Gustaaf Van Tittelboom, geboren te Borgerhout, op 22 mei 1923 en rustig thuis te Deurne ingeslapen op 6 januari 2015, Boterlaarbaan 359

Albert Verguts, weduwnaar van Joske Baetens, geboren te Berchem op 16 septemer 1921 en overleden te Wommelgem op 26 december 2014. Vroeger Ruggeveldlaan 8.

Ludo Henderickx, geboren te Deurne op 15 april 1956 en onverwacht overleden te Brasschaat op 22 november 2014, bewoner van woning 5 van het Sterrenhuis, gehandicaptenzorg te Brasschaat.

René Verdonck, echtgenoot van Maria Op de Beek, geboren te Deurne op 19 augustus 1924 en overleden te Wommelgem, WZC Sint-Jozef, op 18 november 2014, Boterlaarbaan 559.

 

 

We bieden aan de bedroefde families ons oprecht medeleven aan.

 

 

 

 

NAAR OVERLEDENEN 2013-2014

 

 

 

NAAR HEILIGE PIUS X

 

NAAR VERENIGINGEN

 

NAAR START

 

Bezoekersinfo: