PIUS X

gelegen in de Corneel Franckstraat 25 in Deurne bij Antwerpen

 

 

AAN ALLEN EEN HEEL ZALIG EN VREUGDEVOL KERSTFEEST TOEGEWENST!

MOGEN DE KERSTDAGEN OOK VOOR U

DAGEN WORDEN VAN ECHTE VREDE EN VRIENDSCHAP

EN MET HEEL VEEL AANDACHT VOOR ELKAAR !!!

 

 

 

WAAR ZIT JAN ?

HOE VAAK HOREN WE DEZE VRAAG?

HIER GEEFT JAN ZELF EEN ANTWOORD…

 

dag familie en vrienden,

 

sinds half september volg ik in Leuven al wat met Aramese taal- en letterkunde te maken heeft.  Mijn keuzevakken zijn nogal uitgebreid zodat bijvoorbeeld voldoende tijd om eens  te bellen met mijn zussen er over schiet, sorry Magda, Anne-Marie en Kristien. Ik krijg nogal wat smsjes waar ik  niet echt op antwoord, sorry Edwige. Ook ontvang ik mooie kaartjes die vragen naar nieuwtjes en "updates" maar ik moet nog steeds terugschrijven, sorry Emmy. Zelfs vriendelijke uitnodigingen om eens ergens langs te komen staan nog op de voicemail, sorry Marc, sorry Suzy. En een vraag om te lunchen moet ik ook telkens uitstellen, sorry Koen. Ik heb zelfs een nichtje zitten in Leuven en ik ben nog geen met haar ne koffie gaan drinken, sorry Hannelore. En in de parochie zien we me ook heel erg weinig, sorry mensen van Deurne-zuid. En da's genoeg sorry voor één bericht. 

 

Hier volgt een mail met wat info, én ik hoop dat ik toch wel ergens tijd vind om wat meer bezoekjes te organiseren dan de veertiendaagse koffie bij mamma en pappa. Eerlijk gezegd had ik gerekend op de Allerheiligenvakantie - maar daar blijkt Leuven niet aan mee te doen  Emoji 

 

Aramese taal en letterkunde houdt in dat ik "de taal van de Christus" wat beter probeer te begrijpen. Gelukkig heb ik al een goede basis Hebreeuws meegekregen en dat helpt om de andere Semitische talen te verstaan. Ik zal op het einde van het semester meer dode talen kennen dan levende (wat ook wel grappig is). Wanneer je in de lagere school frans leert, begin je met zinnetjes als "papa fume une pipe" bij Akkadisch hebben we na de vierde les al " iemands handen afgehakt", één van de straffen uit het wetboek van Hammoerabi. Het klinkt als de donkere taal uit Lord of the rings,  "rittashoe innakishoe". Terwijl wij in lokaal 6.33 naarstig dit spijkerschrift ontleden hoor je uit een lokaal wat verderop "meinin ajeide theejaa" reciteren, wat herinneringen oproept aan mijn Xaveriusjaren. De meeste tijd breng ik door op de faculteit Letteren. Het is fascinerend om een tijd deel te mogen uitmaken van deze wereld van studie. 

Akkadisch en Oud-Babylonisch spreken wel meer tot de verbeelding dan Aramees of Mischnaic Hebreeuws, maar die twee laatste zijn wel dé reden waarom ik het zo naar mijn zin heb in Leuven en de faculteit Theologie. Ik heb wel serieus moeten zoeken om mijn weg te vinden in de bibliotheken - ik stam nog uit de tijd van de steekkaarten- alles staat nu op de centrale servers van de computer, ik kan nu van thuis uit opzoekingswerk doen. Bovendien is er een hele naamswijziging doorgevoerd: veel van de terminologie uit de zinsontleding is nu in het engels (en ik had het al zo moeilijk bijwoorden, naamwoorden en voorzetsels uit elkaar te houden). Maar niet getreurd, ik heb dit gewild en geniet met volle teugen. Wanneer we in het college Aramees het verslag van de Assyrische crisis en de heropbouw van de tempel van Jeruzalem lezen, bestuderen we in Babylonisch hetzelfde verhaal maar dan van de kant van de andere strijdende partij. De ronkende namen uit het verleden, de profeten Ezra en Daniel of de heersers Tiglat-Pileser en Nabukodonosor krijgen zo plots een levendige invulling. Tegenover die historische teksten staan de meer theologische teksten die we lezen in Hebreeuws III. Daar gaat het over het rabbijns Hebreeuws dat dateert uit de tijd van Christus tot halfweg de middeleeuwen. Bij al die taalvakken hoort ook evenveel grammatica, historische achtergrond en oefeningen. En in januari zijn er de examens - ik ben echt benieuwd of ik met dat geheugen van mijn leeftijd daar door geraak. Bij de inschrijving heb ik me ook kandidaat gesteld voor het onderzoeksseminarie west-Semitische talen (ik moet daar echt wel in een zotte bui geweest zijn), tot mijn verwondering ben ik wonderwel aangenomen. Ik voer nu pragmatisch linguïstiek onderzoek uit op de woordvolgorde van bijbelteksten om zo in de moeilijk vertaalbare passages topic van focus te onderscheiden... en ik heb nog steeds niet echt door wat ik daar zit te doen want volgens de prof blijf ik te veel in het semantisch veld steken. Hoewel, het dubbel gebruik van "wonder" in de vorige zin is geen stijlfout, want dat mocht niet van de Jezuieten, maar geeft aan dat de focus van de zin het wonderlijke is dat ik mee mag draaien in dat onderzoek.

Een goede vriend me leerde me mijn dag zo in te delen dat ik sowieso acht uur werk moet werken - in zekere zin heb ik nu veel minder tijd dan als onderpastoor maar ik herhaal dat ik daar niet om treur de "winst" is zoveel groter dan die paar uur vrije tijd. Bovendien blijf ik nog betrokken bij de ziekenzorgbedevaarten en de eerste communie voor de Merodeschool - dus helemaal weg uit het pastorale veld ben ik niet.

Voila, een wat algemene mail maar zo zijn jullie toch een beetje op de hoogte, 

shalmaakoe la tanakkudi , da's Oud-Babylonisch en wil zeggen "Ik stel het wel, maak je geen zorgen." Ik heb dat niet zelf bedacht, het is het slot van een brief van een handelaar aan zijn vrouw. Het komt uit een kleitablet dat 45 eeuwen geleden werd gespijkerd. Ik vond dat net zo ontroerend, de menselijke gevoelens die al die tijd overleven.

 

Lieve groeten en tot bij gelegenheid,

Jan

 

 

 

EUCHARISTIEVIERINGEN 

     

Zaterdag 29 november 

17.00 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts

Zondag 30 november Eerste zondag van de Advent

11.15 u. Plechtige hoogmis    

 

Zaterdag 6 december

17.00 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts.

Zondag 7 december Tweede Zondag van de Advent.

11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Vader en moeder Quintiens – Leys en kinderen Frédéric, Cecilia en Eva en Vader en moeder Minner- Baert en kinderen Alfons en François; Zlm. René Verdonck; Zlm.Ludo Henderickx.

 

Zaterdag 13 december H. Lucia

17.00 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts 

Zondag 14 december Derde Zondag van de Advent.

11.15 u. Plechtige hoogmis.  H. Mis t.e.v. de H. Rita;  Zlm. René Verdonck en Zlm. Ludo Henderickx.

 

Zaterdag 20 december

17 u. Avondviering Zlm. Hilda Avonts.

Zondag 21 december Vierde Zondag van de Advent.

11.15 u. Hoogmis. Zlm. René Verdonck; Zlm. Ludo Henderickx. 

 

Woensdag 24 december 

17.00 u. Kerstviering Zlm. Hilda Avonts

Donderdag 25 december. Hoogfeest Kerstmis

11.15 u. Plechtige Hoogmis verzorgd door ons koor. Jgt. Fons Luyckx; Zlm.

Vader en moeder Quintiens – Leys en kinderen Frédéric, Cecilia en Eva en Vader en moeder Minner – Baert en kinderen Alfons en François.

 

Zaterdag 27 december. H. Johannes Apostel en Evangelist

17.00 u. Avondviering

Zondag 28 december H. Familie

11.15 u. Plechtige hoogmis   Zlm. René Verdonck; Ludo Henderickx.

 

Donderdag 1 januari Nieuwjaar, Octaafdag van Kerstmis. Feest van de Moeder Gods.

11.00 u. Hoogmis.

 

Zaterdag 3 januari

17.00 u. Avondviering. Zlm. Hilda Avonts

Zondag 4 januari Openbaring des Heren

11.15 u. Plechtige Hoogmis verzorgd door ons koor.

 

 

 

INFO FLITS-HEILIGE PIUS X                   

                                                                                       NAAR VERENIGINGEN

 

  Een filmpje van Jos Hendrickx over  PIUS X  van 1955-1996

 

 

VERNIEUWING ABONNEMENT PAROCHIEBLAD…

De meeste mensen hebben er reeds aan gedacht om het abonnement te vernieuwen.

Het wordt nu de hoogste tijd als het er voor U nog niet is van gekomen.

Half december moet immers alles afgesloten worden omdat we 2 weken nodig hebben om alles tegen Nieuwjaar weer in orde te brengen voor het jaar 2015.

Als je mensen kent die ook graag een abonnement hebben volgend jaar dan is het nu de beste tijd om dit door te geven.

Gewoon:

€ 35.00 storten op  BE05: 979631011475

Parochie Sint-Rochus en H. Pius X

Sint-Rochusstraat 79    2100 Deurne

Héél veel Dank !

 

 

OPBOUW KERSTSTAL

Op woensdagavond 17 december nodigen we U uit om mee te komen helpen bij de opbouw van onze mooie kerststal.

We starten in onze kerk te 18.30 u. en op vrij korte tijd zal ook nu alles weer rechtstaan.

Er is daarna nog wel werk om te versieren en daarna op te kuisen.

Als je kans ziet om een handje toe te steken dan wordt het zeker voor allen weer een fijne avond en zien we samen ook het mooie resultaat !

  

OKRA – PLECHTIGE KERSTVIERING …

Op woensdag 17 december te 11.00 u. willen we samen zijn om écht te feesten en te genieten.

We starten met een stemmige Eucharistieviering in het teken van Kerstmis en met gekende kerstliederen.

Daarna wordt het lekker tafelen en een hele namiddag écht genieten en feesten.

Probeer er zeker bij te zijn !!!

 

FEMMA NODIGT UIT VOOR AVOND BLOEMSCHIKKEN

Op woensdag 17 december in de lokalen van H. Pius X.

Probeer er ook weer bij te zijn en steek wat op om thuis ook versiering aan te brengen !!!

 

EUCHARISTIEVIERING RUGGEVELD…

Op donderdag 18 december te 14.30 uur zijn we ook hartelijk welkom om mee te bidden en te vieren.

Het wordt voor de bewoners natuurlijk weer een héél aparte viering in het teken van Kerstmis, en we gaan natuurlijk ook samen kerstliederen zingen.

Nodig ook mekaar uit en kom samen.

We maken er weer een onvergetelijke viering van !!!

 

SCHOOLVIERING ANDROMEDA IN TEKEN VAN KERSTMIS

Op vrijdag 19 december te 09.30 u. mogen we samen vieren met al deze kinderen.

De kerk van Sint-Rochus zal hierbij weer vol zitten.

Door onze aanwezigheid kunnen we deze jonge mensen ook bemoedigen en steunen.

Probeer er ook bij te zijn en vier met ons mee !!!

 

KERSTVIERING TOL

Op zaterdag 20 december te 14.30 u. willen we samen ons Kerstfeest vieren met een stemmige Eucharistieviering die zal worden opgeluisterd door het koor van Sint-Paulus Deurne.

Elk jaar opnieuw mogen we op deze mensen rekenen om onze viering bijzonder mooi op te luisteren.

Probeer er zeker ook weer bij te zijn en nodig ook anderen uit !!!

  

SAMENKOMST MET EERSTE COMMUNICANTEN…

Op Kerstavond, woensdag 24 december te 18.00 u. worden onze Eerste Communicanten, samen met ouders en familie, uitgenodigd in de kerk van Sint-Rochus voor een héél mooi verzorgde Kerstviering.

Iedereen is natuurlijk héél hartelijk welkom om mee te komen bidden en vieren.

Voor deze jonge mensen is het belangrijk dat wij als parochie hen een plaats geven waarbij zij zich ook belangrijk en gewaardeerd mogen voelen.

Probeer er ook bij te zijn en geef hen ook een duwke in de rug !!!

 

KERSTVIERINGEN IN ONZE KERK

Op Kerstavond, woensdag 24 december hebben we te 17.00 u. onze Kerstviering met gekende kerstliederen.

Iedereen hartelijk welkom !

 

Op de Hoogdag zelf, donderdag 25 december, te 11.15u. hebben we onze Plechtige Hoogmis, die verzorgd wordt door ons koor.

Kerstmis blijft nog altijd het grote Feest en dan is het ook héél zinvol samen te bidden en te vieren.

Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

 

KERSTVIERING EUROPASQUARE

Op vrijdag 26 december te 11.00 u. worden we weer verwacht voor onze viering in het teken van Kerstmis. Op deze Tweede Kerstdag voelen we ons nog helemaal in de fijne sfeer van Kerstmis.

Het kan zo’n deugd doen samen te bidden en te vieren en er op die manier ook te zijn voor elkaar.

Probeer er zeker ook weer bij te zijn!!!

  

KERKFABRIEK

Op woensdag 7 januari te 14.00 u. op de pastorie.

Bij het begin van dit nieuwe jaar hebben we natuurlijk weer heel veel te bespreken over alles wat 2015 kan brengen en wat belangrijk is voor onze parochie en onze kerk.

Walter heeft ons zeker wat te vertellen over de financies en over wat we mogen verwachten voor dit komende jaar.

Denk zelf ook reeds na over wat jij wenst aan te brengen.

Samen lukken we erin om onze parochie vooruit te helpen

en om mee te bouwen aan een mooie toekomst.

 

 

 

GEDOOPT IN 2014

 

Stan Janssens, zoontje van Kurt en Karen Van Tittelboom, geboren te Antwerpen op 26 september 2013

Emily Johanna Peeters, dochtertje van Hendrik en Susan Nijst, geboren te Mexico City op 17 juli 2013

Mila Eggerlinckx, dochter van Leo en Kristel Jennes, geboren op 5 december 2006

Jayden Geldhof, zoontje van Kim en Joyce Budts, geboren te Edegem op 30 juni 2013

Olivia Noiron, dochtertje van Bonnie en Melissa Stevens, geboren te Borgerhout op 25 maart 2013

Liam Declerck, zoontje van Kenneth en Debby Ooye, geboren te Antwerpen op 25 september 2013,

 

 

Een héél dikke Proficiat aan de ouders en gans de familie!

NAAR GEDOOPT IN 2013

 

 

 

 

OVERLEDENEN 2014-2015:

 

Ludo Henderickx, geboren te Deurne op 15 april 1956 en onverwacht overleden te Brasschaat op 22 november 2014, bewoner van woning 5 van het Sterrenhuis, gehandicaptenzorg te Brasschaat.

René Verdonck, echtgenoot van Maria Op de Beek, geboren te Deurne op 19 augustus 1924 en overleden te Wommelgem, WZC Sint-Jozef, op 18 november 2014, Boterlaarbaan 559.

 

 

We bieden aan de bedroefde families ons oprecht medeleven aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAR OVERLEDENEN 2013-2014

 

 

NAAR HEILIGE PIUS X

 

NAAR VERENIGINGEN

 

NAAR START

 

Bezoekersinfo: